Polityka Prywatności

Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki Prywatności. Strona www.zbadaj swojsluch.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności jej Użytkowników, a także uznaje znaczenie odpowiedzialnego wykorzystywania informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie charakteru zbieranych i przechowywanych informacji o Użytkowniku oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Zastrzegamy sobie prawo to zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie, wedle naszego uznania.

Nasza firma, Best Hearing Aids, jest dostawcą generowania leadów dla firm słuchowych w Polsce. Naszymi klientami są ACS Audika oraz Amplifon. Generujemy leady klientów (za pośrednictwem Facebooka i innych platform marketingu online), za pośrednictwem naszej strony internetowej www.zbadajswojsluch.pl, którzy są zainteresowani zakupem aparatu słuchowego lub bezpłatnym testem słuchu. Te leady są przekazywane naszym klientom, którzy mogą się z nimi skontaktować przez telefon, SMS, e-mail lub pocztą. Nasze dane kontaktowe e-mail to katy@besthearingaids.co.uk, a adres do prośby o usunięcie danych to 32a Dene Road, Northwood, Middlesex, HA6 2BT.

Chcemy poinformować Państwa, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych osobowych i staramy się przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Jakie dane zbieramy i w jakim celu

Zbieramy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące słuchu i inne dane, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia testu słuchu lub do skontaktowania się z klientem w celu przedstawienia oferty dotyczącej aparatów słuchowych. Te dane są zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej i przekazywane naszym klientom, ACS Audika oraz Amplifon.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, tj. do przeprowadzenia testu słuchu lub do przedstawienia oferty dotyczącej aparatów słuchowych. Po tym okresie dane zostan